Schoolse Perikelen

Bezetting: 5 dames, 3 heren – avondvullend – 3 bedrijven.

Korte Inhoud:

Op een middelbare school wordt meegedaan aan een proefproject waarbij de leerlingen via het Internet de lesstof kunnen bekijken. De directrice kan het geld dat hiervoor beschikbaar is gesteld goed gebruiken. Er is een gat in de begroting ‘Personele kosten’ en door het geld van het project te gebruiken kan ze twee nieuwe leraren aantrekken en heeft ze de zaken weer onder controle. Want dat project kan later wel. Het is een kwestie van prioriteiten. Dat denkt ze… maar op het moment dat iemand van het  ministerie van Onderwijs verschijnt om de voortgang van het project te bekijken is Leiden in last. Tot overmaat van ramp gaat de Arbo-dienst zich er ook nog
mee bemoeien. Hoezo project? Er is niets! Zelfs geen computer!  Als er uiteindelijk toch nog een computer uit de hoge hoed ‘getoverd’ wordt lijkt het met een sisser af te lopen. Maar helaas. Als daarop “erotisch getint materiaal” te voorschijn komt beginnen de problemen pas echt, want dan is de goede naam van de school helemaal in het geding.

Bezetting:

Mevrouw Steels – Directrice
Frank Verschoor – Leraar ICT
Frida Schmidt – Lerares Duits, zwaar Duits accent, is van de ‘oude stempel’,
herintreedster
Esther Meijer – Lerares ICT/Lichamelijke opvoeding
Paulien Hagen – Lerares geschiedenis
Piet Waanders – Conciërge, liefst (grotendeels) in dialect
Dick Blom – Medewerker Ministerie van Onderwijs
Monique Struis – Controleur Arbo

Decor:

Het stuk speelt zich af in de documentatie- /leesruimte van een school voor het voor het voortgezet onderwijs.
 
Links is een deur, aan de achterwand een raam die uitkijkt op een gang in de school.  Op het toneel staat links een vergadertafel met meerdere stoelen en rechts twee grote stoelen/clubjes met een klein tafeltje er bij. Daarop ligt wat lectuur. 

Er is een koelkast(je) waarin frisdrank zit.  Er hangt/staat ook een kastje waarin glazen en dergelijke staan. Verder is er een flap-over en een telefoon.